Home

Aangenaam

Wij zijn Lavertuur. Bedenkers, ontwerpers en ontwikkelaars in vastgoed.

We verkennen mogelijkheden en verleggen grenzen. We maken plannen en kunnen die ook echt handen en voeten geven.

We denken mee.

En we denken vooruit. We zijn flexibel en rechtdoorzee. Pragmatisch en vrijzinnig. En bovenal, zijn we bevlogen en betrokken.

Van idee tot oplevering.

Bij Lavertuur steken we graag de handen uit de mouwen.

Zeker als het gaat om:

 

  • Gebiedsontwikkeling
  • Projectontwikkeling
  • Transformatie & renovatie
  • Tendermanagement
  • Vastgoedstrategie
  • Huisvestingsconcept
  • Commerciële oplossingen
  • Procesmanagement
  • Exploitatie
1 + 1 = 3 Lavertuur als partner Burele back-up Samen werkingspartners Alle kennis voor de initiatie fase tot en met realisatie onder één dak Breed scala opdrachtgevers Nog breder scala werkgebieden Verbindende factor

Professionals die elkaar verrijken qua kennis en ervaring

Duurzame samenwerkingen gebaseerd op expertise en tweerichtingsverkeer

Van ontwerpen, inzichtelijk maken bouwkosten, exploitatie- en marktanalyse

Ontwikkelaars, beleggers, woningcorporaties, stichtingen, ontwikkelende aannemer

Woningbouw, kantoren, recreatie, retail, centrumplannen en interieur

Bruggen bouwen tussen álle stakeholders

Home

Totaalconcept

Als “hands on” ontwikkelaar ligt de focus van Lavertuur van oorsprong op planvorming en planontwikkeling. Ervaring leert dat kennis en ervaring uit de planvorming en ontwikkeling tijdens afbouw en exploitatie van meerwaarde is.

Deze schakels in de ketting van een ontwikkeling lijken vanzelfsprekend. In de praktijk worden deze vaak los van elkaar gezien en uitbesteed aan meerdere partijen. Bij Lavertuur zien we een ontwikkeling graag als één geheel.

Wij zien meerwaarde in het creëren van een volledige vastgoedcyclus waarin de doorloop van initiatief tot oplevering en zelfs tot ná oplevering zonder of met zo min mogelijk onderbrekingen of wisselingen doorgaat. We beheersen het gehele proces. Dit doen we met een groep professionals die elkaar verrijken met kennis en ervaring.

 Een bewezen formule die heeft geresulteerd in de meest uiteenlopende projecten. Klik hier om naar de referentieprojecten te gaan.