Totaalconcept

Totaalconcept

Als “hands on” ontwikkelaar ligt de focus van Lavertuur van oorsprong op planvorming en planontwikkeling. Ervaring leert dat kennis en ervaring uit de planvorming en ontwikkeling tijdens afbouw en exploitatie van meerwaarde is.

Deze schakels in de ketting van een ontwikkeling lijken vanzelfsprekend. In de praktijk worden deze vaak los van elkaar gezien en uitbesteed aan meerdere partijen. Bij Lavertuur zien we een ontwikkeling graag als één geheel.

Wij zien meerwaarde in het creëren van een volledige vastgoedcyclus waarin de doorloop van initiatief tot oplevering en zelfs tot ná oplevering zonder of met zo min mogelijk onderbrekingen of wisselingen doorgaat. We beheersen het gehele proces. Dit doen we met een groep professionals die elkaar verrijken met kennis en ervaring.

 Een bewezen formule die heeft geresulteerd in de meest uiteenlopende projecten. Klik hier om naar de referentieprojecten te gaan.